FAQ

Meest gestelde vragen

Bekijk hier de meest gestelde vragen. Mocht uw vraag hier niet bij staan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen via info@binc.nu. Wij staan u graag te woord.

Bekijk de
Vragen

Wat is een MfN-registermediator?

Het MfN (Mediation federatie Nederland) wil de kwaliteit van de mediators in Nederland waarborgen en op een hoger peil brengen. Het MfN houdt daartoe een register bij van mediators die aan strikte eisen voldoen.
Een MfN-registermediator heeft een door het MfN erkende opleiding met succes afgerond en is geslaagd voor de zogenaamde kennistoets. Daarnaast moet de mediator bovendien zijn ervaring aantonen en een praktijkexamen afleggen. Om de registratie te continueren moet de MfN-registermediator jaarlijks een door het MfN vastgesteld aantal mediations doen en zich jaarlijks laten bijscholen en daar voldoende opleidingspunten voor halen. Zie voor meer informatie de site van MfN.

BINC mediators zijn MfN-registermediators.

Hoe vertel ik een partij waar ik een conflict mee heb, dat ik mediation wil?

Om een mediation te kunnen starten moeten alle betrokken partijen bereid zijn zich in te spannen het conflict op te lossen. Wat kan helpen is na te denken over je eigen belangen, die van de ander en de gemeenschappelijke belangen. Die laatste kunnen wellicht de basis zijn om samen te kiezen voor mediation. De vraag is wat de toegevoegde waarde is van mediation ten opzichte van de alternatieve wegen om het probleem op te lossen. Een andere vraag is of je via een andere weg het probleem ook echt op kunt lossen. Zo wordt een burengeschil soms vertaald in een conflict over een boom, terwijl er veel meer aan de hand is. Voor achterliggende emoties is bij de rechter echter geen plaats. In dat geval lijkt mediation een beter alternatief. Dan los je immers structureel iets op.

Hoe kies ik een geschikte mediator?

Het is belangrijk dat beide partijen vertrouwen hebben in de mediator. Een gezamenlijk kennismakingsgesprek kan uitkomst bieden. Wanneer men met een MfN-registermediator te maken heeft, weet men in ieder geval zeker dat deze mediator aan een aantal strikte eisen voldoet.
Misschien wilt u zelf een suggestie doen voor een mediator, bijvoorbeeld iemand die u werd aanbevolen. Dan is het handig om eerst met de wederpartij te overleggen hoe u samen tot de keuze voor een mediator kunt komen, voordat u een naam noemt. Nadat de wederzijdse uitgangspunten helder zijn en de ander akkoord gaat met een suggestie van u, kunt u uw voorkeur uitspreken. Doet u dat direct, dan is het risico groot dat de ander uw keuze wantrouwt en dat uw keuze afvalt.

Wat kost een mediation gemiddeld?

Uit onderzoek blijkt dat een mediation gemiddeld drie à vier bijeenkomsten duurt van ongeveer twee tot 2,5 uur. Daarbij komen de kosten voor de tijd die de mediator besteedt aan het opstellen van de mediation- en vaststellingsovereenkomst, eventuele verslagen en de correspondentie.
Of u aan drie of vier bijeenkomsten voldoende heeft, is moeilijk van tevoren in te schatten. Wanneer partijen nog goed met elkaar kunnen communiceren, verloopt een mediation veel sneller dan wanneer de communicatie is vastgelopen.

Is een mediator ook advocaat/jurist?

Een mediator is niet per definitie ook advocaat of jurist. De mediator begeleidt het proces en is daarvoor opgeleid. De achtergrond van de mediator kan verschillen. Wel is het bij mediation bij echtscheiding handig als de mediator advocaat is. Die kan dan ook de procedure bij de rechtbank zelf afhandelen.

Wat houdt geheimhouding in?

De geheimhoudplicht die men afspreekt in de mediationovereenkomst houdt in dat alles wat binnen de mediation besproken wordt, in principe geheim is. Dit betekent ook dat men de informatie verkregen in de mediation niet mag gebruiken in een procedure, wanneer de mediation niet slaagt. Dit is belangrijk, omdat partijen hierdoor vrijer kunnen spreken.

Wanneer wel en wanneer geen mediation?

Bij mediation is het belangrijk dat partijen beiden gemotiveerd zijn om te zoeken naar een oplossing. Bij de start van veel mediations is het vertrouwen dat het probleem ook daadwerkelijk zal worden opgelost, niet optimaal . Men denkt immers vaak dat de ander niet zal meewerken. In de praktijk blijkt dat 80% van de mediations slaagt, ondanks dat gevoel vooraf.

Ik heb al een advocaat, is mediation dan nog zinvol?

Ook als u al een advocaat hebt, is mediation zinvol. Het komt in de praktijk vaak voor dat een advocaat bij een mediation aanwezig is. Advocaten zijn meestal goed bekend met hun rol binnen een mediation, namelijk ondersteuning en advies. Bij een eerste mediationbijeenkomst zal die rol ook onderwerp van gesprek zijn.

Kan ik mij laten bijstaan door bijvoorbeeld een advocaat?

Dat is zeker mogelijk. Over het algemeen is het wel wenselijk dat de andere partij dan ook door een advocaat laat bijstaan, zodat er sprake is van evenwicht. Tijdens een eerste bijeenkomst worden over het algemeen ieders motieven om de voorkeur te geven aan een bepaalde samenstelling tijdens de mediation besproken.

Kan het ook zijn dat we door mediation toch bij elkaar blijven? (echtscheiding)

Mediation is geen relatietherapie. De inzet van mediation is om partijen te begeleiden in het maken van afspraken met betrekking tot de afwikkeling van de echtscheiding. Mochten partijen er tijdens de mediation achter komen dat ze toch bij elkaar willen blijven, dan wordt besproken welke stappen daartoe nodig zijn. Vaak kiezen betrokkenen voor een relatietherapeut.

Ik wil scheiden maar mijn partner niet, wat nu?

Zolang uw partner zich niet neer (kan) leggen bij het feit dat uw relatie niet verder kan gaan, is het heel moeilijk om afspraken te maken over hoe u uit elkaar gaat. Soms biedt tijd uitkomst om te wennen aan het idee, en iets van het verdriet van het verlies te verwerken. Als uw partner bereid is om te starten met de mediation, terwijl hij/zij nog steeds weerstand heeft tegen het scheiden op zich, dan zal dat zeker aandacht krijgen in de mediation.

Worden alle conflicten opgelost?

Niet alle conflicten worden met mediation opgelost. Het slagingspercentage ligt rond de 80%.

Wat als de andere partij zich straks niet houdt aan de afspraken?

Omdat u gezamenlijk de oplossingen bedenkt, is de bereidheid om de afspraken na te komen meestal groot. Gaat het even mis, dan is een gesprek met de mediator vaak genoeg om weer op het goede spoor te komen.
Volgens de wet is een vaststellingsovereenkomst rechtsgeldig. Afdwingen kan echter lastig zijn. U kunt overwegen de overeenkomst vast te laten leggen in een notariële akte. Daarmee heeft u een executoriale titel, d.w.z. dat u nakoming kunt afdwingen via de rechter.
Betreft het een echtscheiding, dan worden de afspraken vastgelegd in een convenant, dat bij het echtscheidingsvonnis door de Rechtbank wordt vastgesteld. Ook daarmee heeft u een executoriale titel.