Wanneer mediation?

Wanneer Binc Mediation?

Mediation is in principe geschikt voor vrijwel alle denkbare conflicten, zowel zakelijk als in de privésfeer. Grootste voordeel van mediation is dat de verhoudingen tussen de partijen doorgaans intact blijven of zelfs versterkt worden. Dat is met name belangrijk voor partijen die in de toekomst hoe dan ook nog met elkaar te maken hebben of krijgen.

Privé

Niet alle partijen staan open voor mediation en niet alle geschillen lenen zich voor mediation. In sommige conflicten, bijvoorbeeld in sommige arbeidszaken en echtscheidingen, is het inschakelen van een rechter bovendien onvermijdelijk. 

Zakelijk

Desalniettemin wijst de dagelijkse praktijk uit mediation in conflicten naar aanleiding van de volgende kwesties doorgaans tot uitstekende resultaten leidt:

 • 01 Intakegesprek
 • 02 Exploratiefase
 • 03 Onderhandelingsfase
 • 04 Afsluiting
 • Intakegesprek

  Beide partijen krijgen uitleg over het traject en tekenen een overeenkomst. Hierin zijn afspraken opgenomen over zaken als vertrouwelijkheid, vrijwilligheid en inspanningsverplichtingen.

  Stap 2
 • Exploratiefase

  Hierin wordt onder begeleiding van de mediator door de partijen ingegaan op het conflict om de standpunten en belangen helder te maken. Duidelijk moet worden of de partijen bereid zijn om naar oplossingen te zoeken die tegemoet komen aan de wederzijdse belangen.

  Stap 3
 • Onderhandelingsfase

  Onder begeleiding van de mediator zoeken de partijen naar mogelijke oplossingen. Uitgangspunt is dat daarbij voor beide partijen een meerwaarde behaald moet kunnen worden

  Stap 4
 • Afsluiting

  De mediation wordt afgerond met het opstellen van een (vaststellings)overeenkomst. Hierin worden alle afspraken vastgelegd die de partijen samen hebben gemaakt

  Stap 1
Mediation leidt tot een beter begrip voor elkaars standpunten en tot afspraken over de verdere communicatie.