Waarom Mediation

Binc Mediation

Tijdens een conflict zijn partijen dermate met zichzelf bezig dat er weinig tot geen aandacht meer is voor de ander. Wederzijds is er daardoor totaal geen sprake meer van erkenning of respect. Gevolg? De gang naar de rechter lijkt nog de enige oplossing.

Wat is Mediation?

In veel gevallen leidt die gang naar de rechter uiteindelijk tot een vonnis maar ook tot een blijvend verstoorde relatie tussen beide partijen. Eén van de partijen kan tenslotte maar in het gelijk gesteld worden, terwijl beide zich achteraf vaak als verliezer beschouwen.

Daarom kan het in conflictsituaties beter zijn om onder begeleiding van een mediator met elkaar in gesprek te gaan. Een mediator stelt alles in het werk om tot een constructieve en voor beide partijen bevredigende oplossing te komen. De acceptatie van een oplossing is dan ook vele malen groter dan die van een uitspraak van de rechter.

Mocht de mediation om welke reden dan ook onverhoopt niet slagen en het conflict alsnog tot een gang naar de rechter leiden, dan mag de door mediation verkregen informatie niet in de procedure worden ingebracht. Vooraf wordt altijd afgesproken dat alle gesprekken die tijdens het traject van mediation gevoerd worden strikt vertrouwelijk zijn.

Andere voordelen van mediation zijn dat mediation aanzienlijk minder tijd in beslag neemt en bovendien voordeliger is: de kosten worden door beide partijen gedragen. Daarnaast leidt mediation tot een beter begrip voor elkaars standpunten en tot afspraken over de verdere communicatie. Relaties raken daardoor niet verder beschadigd, maar worden vaak zelfs tot op zekere hoogte hersteld.

Hoe werkt mediation?

De partijen gaan met elkaar in gesprek onder begeleiding van een mediator die het proces als onafhankelijke gespreksleider in goede banen leidt. Gezamenlijk wordt gewerkt aan een bevredigende oplossing van het geschil.

Voor welke conflicten?
Mediation is in principe geschikt voor alle denkbare conflicten, zowel zakelijk als in de privésfeer. Hieronder kunt u doorklikken naar een aantal specifieke conflicten en onze aanpak hierbij.

– Erfenis verdeling
– Familieruzie of burenruzie
– Arbeidsconflicten
– Ruzies tussen aandeelhouders en/of vennoten
– Zakelijke geschillen

 • 01 Intakegesprek
 • 02 Exploratiefase
 • 03 Onderhandelingsfase
 • 04 Afsluiting
 • Intakegesprek

  Beide partijen krijgen uitleg over het traject en tekenen een overeenkomst. Hierin zijn afspraken opgenomen over zaken als vertrouwelijkheid, vrijwilligheid en inspanningsverplichtingen.

  Stap 2
 • Exploratiefase

  Hierin wordt onder begeleiding van de mediator door de partijen ingegaan op het conflict om de standpunten en belangen helder te maken. Duidelijk moet worden of de partijen bereid zijn om naar oplossingen te zoeken die tegemoet komen aan de wederzijdse belangen.

  Stap 3
 • Onderhandelingsfase

  Onder begeleiding van de mediator zoeken de partijen naar mogelijke oplossingen. Uitgangspunt is dat daarbij voor beide partijen een meerwaarde behaald moet kunnen worden.

  Stap 4
 • Afsluiting

  De mediation wordt afgerond met het opstellen van een (vaststellings)overeenkomst. Hierin worden alle afspraken vastgelegd die de partijen samen hebben gemaakt.

  Stap 1
Als betrokkenen van elkaar zien dat de ander er uit wil komen, neemt de eigen bereidheid ook toe.